Türkiye Sosyal Medya İstatistikleri 2022: Sosyal medya istatistikleri göre, 2022’nin başında Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının sayısı toplam nüfusun yüzde 80,8‘ine eşitti, ancak sosyal medya kullanıcılarının benzersiz bireyleri temsil etmeyebileceğini unutmamak önemlidir.

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının 2021-2022 arasında 8,9 milyon (%14,8) arttığını ortaya koyuyor.

Sosyal medya istatistikleri Turkiye 2022 5599

Türkiye sosyal medya istatistikleri 2022

Türkiye’deki 2022 Facebook Kullanıcı İstatistikleri

Meta’nın reklam veri kaynaklarında yayınlanan verilere göre, Facebook‘un 2022 başında Türkiye’de 34,40 milyon kullanıcısı olduğunu gösteriyor.

Ancak Meta, Facebook için temel kitle verilerinde önemli revizyonlar yapmakta. 2021’in sonunda reklam kaynaklarının kitle erişim verilerini, raporlama biçiminde önemli değişiklikler yaptı. Bu nedenle şimdiki, rakamlar önceki raporlarda yayınlanan rakamlarla doğrudan karşılaştırılamaz.

Meta’nın revize edilen kitle rakamları, Facebook’un Türkiye’deki reklam erişiminin 2022’nin başında toplam nüfusun yüzde 40,3‘üne eşit olduğu anlamına geliyor.

Facebook platformunun kullanımını 13 yaş ve üstü kullanıcılarla sınırlandırıyor. Bu nedenle Türkiye’deki uygun hedef kitlenin yüzde 50,5‘inin 2022’de Facebook kullanacağını da belirtmekte fayda var.

Facebook’un Türkiye’deki reklam erişimi, Ocak 2022’de yerel internet kullanıcı tabanının (yaştan bağımsız olarak) yüzde 49,2′sine eşdeğerdi.

2022’nin başında, Facebook’un Türkiye’deki reklam kitlesinin yüzde 34,4’ü kadın, yüzde 65,6’sı erkekti .

Türkiye’deki 2022 Youtube Kullanıcı İstatistikleri

Google’ın reklam kaynaklarında yapılan güncellemeler, Youtube’un 2022’nin başlarında Türkiye’de 57,40 milyon kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Bu rakam, Youtube’un 2022 reklam erişiminin, yılın başında Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 67,3‘üne eşit olduğu anlamına geliyor.

Bu rakamlar, Youtube reklamları Ocak 2022’de Türkiye’nin toplam internet kullanıcı tabanının (yaş sınırından bağımsız olarak) yüzde 82,1‘ine ulaştığını gösteriyor.

2022 Ocak ayında Youtube’un Türkiye’deki reklam kitlesinin yüzde 49,3’ü kadın, yüzde 50,7’si erkekti.

Türkiye’deki 2022 İnstagram Kullanıcı İstatistikleri

Meta’nın yayınlanan reklam verilerine göre, İnstagram’ın 2022 başında Türkiye’de 52,15 milyon kullanıcısı olduğunu gösteriyor. İnstagram’ın Türkiye’deki reklam erişiminin, yılın başında toplam nüfusun yüzde 61,1‘ine eşdeğer olduğunu gösteriyor.

İnstagram sosyal medya platformunun kullanımını 13 yaş ve üstü kişilerle sınırlandırıyor. Bu nedenle Türkiye’deki uygun kitlenin yüzde 76,5‘inin 2022’de İnstagram kullandığı bilinmektedir.

2022’nin başında İnstagram’ın Türkiye’deki reklam erişiminin (yaş sınırından bağımsız olarak) yerel internet kullanıcı tabanının yüzde 74,6‘sına eşdeğer olduğunu belirtmekte fayda var.

2022’nin başlarında Türkiye’de İnstagram’ın reklam kitlesinin yüzde 44,5’i kadın, yüzde 55,5’i erkekti.

Türkiye’deki 2022 Tiktok Kullanıcı İstatistikleri

ByteDance’in reklam kaynaklarında yayınlanan rakamlar, Tiktok’un 2022 başlarında Türkiye’de 18 yaş ve üzeri 26,56 milyon kullanıcısı olduğunu gösteriyor.

ByteDance’in, pazarlamacıların reklamcılık araçları aracılığıyla Tiktok reklamlarını 13 yaş ve üstü kullanıcılara hedeflemesine izin verdiğini, ancak bu araçların yalnızca 18 yaş ve üstü kullanıcılar için kitle verilerini gösterdiğini unutmayın.

ByteDance’in verilerine göre, Tiktok reklamlarının 2022’nin başında Türkiye’de 18 yaş ve üstü tüm yetişkinlerin yüzde 43,2’sine ulaştığını gösteriyor.

Tiktok’un Türkiye’deki reklam erişimi, yaştan bağımsız olarak yılın başında yerel internet kullanıcı tabanının yüzde 38,0’ına eşdeğerdi.

2022’nin başlarında, Tiktok’un Türkiye’deki reklam kitlesinin yüzde 36,5’i kadın, yüzde 63,5’i erkekti.

ByteDance; Tiktok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo video uygulamaların sahibi, Pekin merkezli, birkaç makine öğrenimi içerik platformunu işleten Çinli bir internet teknolojisi şirketidir. 2012 yılında Zhang Yiming tarafından kurulmuştur.

Türkiye’deki 2022 Facebook Messenger Kullanıcı İstatistikler

Meta’nın reklam veri kaynaklarına göre, Facebook Messenger’daki reklamların 2022’nin başında Türkiye’de 16,80 milyon kullanıcıya ulaştığını gösteriyor.

Ancak; Meta, Facebook Messenger için temel kitle verilerinde önemli düzenlemeler yapmakta. Bundan dolayı, 2021’in sonunda reklam kaynaklarının hedef kitleye ulaşma verilerini raporlama biçiminde önemli değişiklikler yaptı. Bu nedenle, güncel veriler, daha önce yayınlanan rapor ve rakamlarla doğrudan karşılaştırılamaz .

Revize edilmiş kitle sayıları, Facebook Messenger’ın Türkiye’deki reklam erişiminin, yılın başında toplam nüfusun yüzde 19,7′sine eşdeğer olduğunu gösteriyor.

Sosyal medya mesajlaşma platformu olan Facebook Messenger, kullanımını 13 yaş ve üstü kişilerle sınırlandırıyor. Bu nedenle reklamların 2022’de, Facebook Messenger’ın Türkiye’deki uygun hedef kitlesinin yüzde 24,7‘sine ulaşacağını öngörmekte.

Ek olarak, Facebook Messenger’ın Türkiye’deki reklam erişimi, yerel internet kullanıcı tabanının (yaş sınırından bağımsız olarak) yüzde 24,0‘ına eşittir.

2022’nin başında Türkiye’de Facebook Messenger’ın reklam kitlesinin yüzde 31,2’si kadın , yüzde 68,8’i erkekti .

Türkiye’deki 2022 Linkedin Kullanıcı İstatistikler

Linkedin’in reklam kaynaklarında elde edilen veriler, Linkedin’in 2022 başında Türkiye’de 12,00 milyon üyesi olduğunu gösteriyor.

Ancak, Linkedin’in reklam araçlarının  diğer sosyal medya platformlarının çoğu tarafından yayınlanan reklam erişim rakamlarının temelini oluşturan aylık aktif kullanıcılar yerine, toplam kayıtlı üyelere dayalı hedef kitle erişim verilerini yayınladığını unutmayalım. Sonuç olarak, bu Linkedin verileri, diğer sosyal medya platformlarının rakamlarıyla doğrudan karşılaştırılması doğru olmaz.

Bu platformun reklam erişim verileri, Linkedin‘in Türkiye’deki hedef kitlesinin 2022’nin başında toplam nüfusun yüzde 14,1‘ine eşit olduğunu gösteriyor.

Linkedin platformunun kullanımını 18 yaş ve üstü kişilerle sınırlandırıyor. Bu nedenle Türkiye’deki uygun kitlenin yüzde 19,5‘inin 2022’de Linkedin kullandığını bilmeliyiz .

Ek olarak, Linkedin’in Türkiye’deki reklam erişimi, yılın başında yerel internet kullanıcı tabanının (yaş sınırından bağımsız olarak) yüzde 17,2‘sine eşdeğerdi.

2022’nin başlarında , Linkedin’in Türkiye’deki reklam kitlesinin yüzde 34,0’ı kadın, yüzde 66,0’ı erkekti .

Türkiye’deki 2022 Snapchat Kullanıcı İstatistikler

Snapchat sosyal medya istatistikleri Snap’in reklam kaynaklarında yayınlanan verilere göre, Snapchat’in 2022 başlarında Türkiye’de 12.90 milyon kullanıcısı olduğunu gösteriyor.

Bu verİler, Snapchat’in Türkiye’deki reklam erişiminin yıl başında toplam nüfusun yüzde 15,1′ine eşit olduğu anlamına geliyor.

Fakat Snapchat, sosyal medya platformunun kullanımı 13 yaş ve üstü kişilerle sınırlandırılmış. Bu nedenle Türkiye’deki uygun kitlenin yüzde 18,9‘unun 2022’de Snapchat kullanacağı öngörülmekte.

Ek olarak, Snapchat’in Türkiye’deki reklam erişimi, yılın başında yerel internet kullanıcı tabanının (yaş sınırından bağımsız olarak) yüzde 18,4‘üne eşdeğerdi.

2022’nin başlarında Snapchat’in Türkiye’deki reklam kitlesinin yüzde 65,1’i kadın, yüzde 34,0’ı erkekti.

Snap’in reklam kaynakları yalnızca “kadın” ve “erkek” kullanıcılar için hedef kitle cinsiyet verilerini yayınlar. Ancak bu demografiler için yayınlanan rakamlar her zaman toplam kullanıcı rakamına tekabül etmez. Bu nedenle, burada gösterilen yüzdeler yüzde 100’ü toplamayabilir.

Snap Inc, 16 Eylül 2011’de, Evan Spiegel ve Bobby Murphy tarafından kurulan bir Amerikan kamera ve sosyal medya şirketidir. Santa Monica, Kaliforniya’da bulunur. Üç ürünü var; Snapchat, Spectacles ve Bitstrips

Türkiye’deki 2022 Twitter Kullanıcı İstatistikler

Twitter’ın reklam kaynaklarında yayınlanan verilere göre, Twitter’ın 2022 başında Türkiye’de 16.10 milyon kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Bu sayı, Twitter’ın Türkiye’deki sosyal medya istatistikleri ve reklam erişiminin o zaman, toplam nüfusun yüzde 18,9‘una eşit olduğu anlamına geliyor.

Fakat, Twitter platformun kullanımını 13 yaş ve üstü kişilerle sınırlandırıyor. Bundan dolayı, Türkiye’deki uygun kitlenin yüzde 23,6‘sının 2022’de Twitter kullandığını bilmekte faydalı olabilir .

Ek olarak, Twitter’ın Türkiye’deki reklam erişimi, yılın başında yerel internet kullanıcı tabanının (yaş sınırından bağımsız olarak) yüzde 23,0‘sine eşdeğerdi.