Türkiye Dijital İstatistikleri; Türkiye genel internet, sosyal medya, mobil kullanım, e-ticaret ve dijital pazarlama verileri yer almaktadır. 2023 yılında dünya nüfusu 8.1 milyara ulaşırken Türkiye nüfusu 85.59 milyona ulaşmış durumdadır. Dünya genelinde internet kullanıcıları 5.16 milyara ulaşmış durumda ve nüfusa göre kullanım oranı %64.4 ‘tir. Türkiye’de ise İnternet kullanıcıları 71.38 milyon kullanıcı ile nüfusun %83.4 ‘üne gelmektedir. Bu oran dünya geneline bakıldığından ortalamanın bir hayli üzerinde kalmaktadır. Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 4.76 milyar iken bu sayının nüfusa oranıda %59.4’tür. Türkiye’de ise aktif sosyal medya kullanıcıları 62.55 milyon kişiye ulaşmıştır. Türkiye’de nüfusa göre aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı %73.1 iken internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sosyal medya kullanmaktadır.

Türkiye’de internet kullanıcıları tüm cihazlardan günlük ortalama 7 saat 24 dakika internette zaman geçirmektedir. Kullanıcılar bu sürenin 4 saat 26 dakikasını cep telefonları üzerinden internete bağlanarak geçirmektedir. Türkiye’de internet kullanıcılarının temel internet kullanma nedenlerinden ilk sırada yer alan neden ise bilgi edinmek. Kullanıcıların %80.7’si interneti öncelikli olarak bilgi edinmek amaçlı kullanmaktadır. Türkiye’de ortalama mobil internet bağlantı hızı 31.93 MBPS iken sabit internet bağlantı hızı 31.86 MBPS’dir. Web trafiğinin %84.92 ’ünü mobil telefonlar oluşturmaktadır. Türkiye’den en çok ziyaret edilen web sitesi Youtube.com olurken Google da en çok aratılan kelime ise “hava durumu” ‘dur.

Türkiye’deki internet kullanıcıları ortalama 2 saat 58 dakikasını sosyal medya üzerinde geçirmektedir. Sosyal medya kullanıcılarının aylık ortalama kullandığı sosyal medya platformu sayısı da 7.6 ’dır. İnternet kullanıcıları %90.6 ile en çok Instagram kullanmaktadır. Instagram’ı daha sonra sırası ile WhatsApp, Facebook ve Twitter takip etmektedir. Kullanıcılar aylık ortalama 21 Saat 24 Dakika ile en çok instagram da zaman geçirmektedir. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlar, aileler ve tanıdıklarını takip etmektedir. Türkiye’de en fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması ise 57.9 milyon kullanıcı ile YouTube ’dur.

Türkiye’de hücresel mobil bağlantıların sayısı 81.68 milyondur. Mobil uygulamalara bakıldığında bir yıllık dönemde 3.73 milyar uygulama indirilmiştir. Mobil uygulamalar için yapılan toplam yıllık harcama ise 693.7 milyon dolardır. Uygulamalara yapılan harcamalara bakıldığında en çok harcama yapılan uygulama Tiktok‘dur.

Finansal içeriklere baktığımız zaman herhangi bir finansal kuruluşta hesabı bulunanların oranı %73.4’tür. Kullanıcıların çevrimiçi bir ürünü satın alma
faktörlerinde en etkili olan sebeplerin başında %57.3 ile ücretsiz teslimat gelmektedir. İnternet üzerinden Tüketim mallarını satın alan kullanıcıların sayısı 44.03 milyon iken bu ürünler için kişi başına düşen yıllık harcama miktarı 474 dolardır. Türkiye’de dijital medya harcamalarına toplam da 855.3 milyar dolar harcama yapılmaktadır. Dijital ödeme yöntemlerinin kullanan kişi sayısı 44.26 milyon iken bir yılda bu yolla yapılan ödeme miktarı 63.45 milyar dolar büyüklüğündedir.

Dijital pazarlama verilerine baktığımız da marka araştırması için kullanılan birincil kanal %54.8 ile arama motorları olurken bunu %50 ile sosyal medya takip
etmektedir. Toplamda dijital reklamcılık pazarının değeri 306 milyon dolardır. Dijital reklam harcamaları toplam reklam harcamalarının %56.5 ‘ini oluşturmaktadır.