Uluslararası olarak dijital büyüme ve kullanıcı verilerine bakılarak; yıllık ve aylık olarak, birçok veri seti elde edilmektedir. Bu veriler doğrultusunda kişi ve kurumlar online pazarlama ve iş süreçlerine dair çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye’nin önce önceki yıllara ve aylara ait kapsamlı dijital verilere bakıldığında; sosyal medya, e-ticaret, mobil cihaz, mobil uygulama, dijital dönüşüm vb istatistiklerin hissedilir düzeyde arttığı görülmektedir. Bu denli dijital-online platform ve iş süreçlerinin artması, online pazarlamaya olan ilgili her geçen gün arttırmaktadır.

82%

Nüfusa Göre Toplam İnternet Kullanıcısı (69,95 milyon)

80,8%

Nüfusa Göre Toplam Sosyal Medya Kullanıcısı (68,9 milyon)

69,11%

Önceki Yıla Göre En fazla kullanılan Arama Motoru (Google)

58,8%

Çevrimiçi Marka Araştırması İçin Arama Motoru Kullanımı

8 Saat

İnterneti kullanarak geçirilen ortalama günlük süre ve Yıllık Artış Oranı (0,6% / +3 dakika)

5,9%

Önceki Yıla Göre Toplam İnternet Kullanıcı Artışı (+3,9 milyon)

95,5%

Cep Telefonu ile İnternete erişen Kullanıcı yüzdesi

53,4%

Cep telefonlarının günlük İnternet süresi İçindeki toplam payı

68,2%

Satın almadan önce markaları İnternetten Araştırma

64,2%

Marka web sitelerini ziyaret etme oranı

50,0%

Çevrimiçi Marka Araştırması İçin Sosyal Medya Kullanımı

40,7%

Çevrimiçi Marka Araştırması İçin Marka Web sitesi Kullanımı