Dijital İçerik Yönetimi

Dijital İçerik Yönetimi2022-08-28T20:35:02+03:00

Dijital içerik yönetimi; internet ve dijital platformlardaki web sitesi, sosyal medya, blog, pazarlama, reklam, uygulamalar için kullanıcıların fayda sağlayacağı yazı, görsel, video, ses benzeri içerikleri oluşturma, düzenlenme, yayınlama, yönetme ve paylaşma süreçlerinin tümünü kapsar. Eğitici, öğretici, bilgilendirici, eğlenceli, faydalı içerikler olmalıdır. Hedef kitleyi birçok yönden kapsayıcı olmalıdır.

Dijital içeriklerin oluşturulması, düzenlenmesi, yayınlanması, paylaşılması ve yönetilmesi işini yapan kişilere de dijital içerik üretici veya dijital içerik uzmanı denir. Dijital ortamda var olan her türlü yazı, fotoğraf, ses, video gibi yazımsal, görsel ve işitsel içeriklerin tümüne dijital içerik denir. Dijital içerikler, geçmiş dönemlerde internet ve bilgisayarlar aracılığıyla ile yaygınlaşmıştır. Son dönemlerde mobil uygulamalar, E-kitaplar ve benzeri farklı platformlar sayesinde dijital içerik kanalları yaygınlaştı. Dijital içeriklerin yayınlama ve dağıtım yöntem ve şekilleri günden güne genişlemektedir.

burak yildiz profil1 7020

BURAK YILDIZ

Dijital Pazarlama, Performans Uzmanı

Dijital Performansınızı Artırın

Dijital İçerik Yönetimi Neden Önemli?

Dijital içerik yönetimi (DCM); dijital içerik üretme, düzenleme, yayınlama, yönetme ve paylaşımına olanak sağlayan bir dizi süreçten oluşmaktadır. DCM dijital varlıklarınızın neredeyse tamamının yönetimini sağlayan çok önemli bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Online olan neredeyse tüm varlıklar yönetilmesi, düzenlemesi, yenilenmesi, yayılması gereken içeriklerden oluşmaktadır. Aslına bakılırsa, internete bağlı tüm dijital platformların temeli ve en önemli yapıtaşı içeriktir. Bir web sitesinin veya uygulamanın metin, görsel, video, ses içeriğinin olmadığını düşünürsek; bomboş bir ekranla karşı karşıya kalırız. Yani, internetin varlık sebebi içeriktir! Desek. Hiçte abartmış olmayız.

Örneğin, bir markanın, şirketin kurumsal işleyişini sağlayan içerik yapısı ne kadar önemli ise online içerik yönetimi yapısı da bir o kadar önemlidir. Bir bakıma, dijital içerikler kurumlar için olmazsa olmaz bir departman veya kütüphanedir. Bir markanın online mağazasından alışveriş yapmak istediğimizde, ilk baktığımız şey görsel ve özelliklerinin olduğu tanıtıcı metindir. Ürün görselleri ve özellik metni ne kadar detaylı ve kaliteliyse, ziyaretçi deneyimi satın almayla sonuçlanır.

dijital icerik yonetimi neden onemli 7020

Dijital İçerik Yönetim Süreci

Dijital içerik, bir İT – BT – yazılım çözümüyle birlikte varlık göstermesinden daha fazlasıdır. Sürekli bir döngü içinde yenilenmek, yayılmak, üretilmek ve paylaşılmaktır. Bu , otomatikleştirilmiş süreçlerin bir döngüsüdür . Dijital içeriği yönetmek için seçilen platform veya yazılım, sadece bu döngünün kısmi bir aparatıdır. Dijital içerik yönetimi sayesinde iyi sonuçlar almak için, farklı içerik modelleri tasarlanmaktadır. Şuan için kullanılan iki dijital içerik yönetim sistem türü vardır.

Dijital Varlık Yönetimi (DAM)

Faydalı ve verimli iş süreçleri oluşturmak için yeni veya var olan dijital içeriğin oluşturulması ve düzenlenmesini sağlar. Dijital varlık yönetim sistemleri, güvenli platformlar olması gerekir. Dijital Varlık Yönetimi (DAM – Digital Asset Management) dijital varlıkları depolama, arşivleme, araştırma, yayınlama, paylaşma, kategorilere ayırma ve transfer etme süreçleri etrafında gerçekleşen yönetim, planlama ve kararlardan oluşur.

DAM sistemleri genellikle var olan dahili dijital verinin yönetilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle yönetilmesi planlanan veri, en sade biçimde olması öngörülür. Dijital varlık yönetimine bir kaç örnek vermek gerekirse;

 • Halkla ilişkiler dosyaları
 • Firma – marka şablonları
 • İş sunumları ve sözleşmeleri
 • İş eğitim kılavuz ve videoları
 • Ham veri araştırmaları
 • Özel tasarım ve taslak dosyaları

İçerik Yönetim Sistemi (CMS)

Dijital içerik yönetim sistemleri; yazılım ve kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan dijital içerikler üretmek, yayınlamak, düzenlemek, organize etmek ve yönetmeyi sağlar. Örneğin; internet siteleri, mobil oyun ve uygulamalar, sosyal medya platformları kullanıcılara açık içerikleri ve her yerde kullanılır. CMS içerikleri çoğunlukla tanıtım, pazarlama, reklam, satış, destek, ürün gibi dijital varlıklardan oluşur – içerir. Örneğin; Wordpress, internette varlığını sürdüren tüm web sitelerin %40’dan fazlasının oluşturulmasını sağlayan bir CMS ‘dir. Dijital içerik yönetim sistemlerine örnek gerekirse;

 • Ürün ve özellik bilgisi
 • Görseller, videolar, podcast
 • Sosyal medya içerikleri
 • Bloglar, E-kitaplar, incelemeler, oyunlar
 • Web sitesi içerikleri
Dijital içerik Yönetimi Nasıl Yapılır?

Dijital İçerik Yönetimi Nasıl Yapılır?

Dijital içerik yönetimi; içerik oluşturma, üretilmiş içeriği içe aktarma, düzenleme işlemleri için DAM veya CMS dijital yönetim sistemleri veri tabanlarına kaydedilmesiyle başlar.

Saf veri halinden anlamlı, faydalı, yayınlanabilir, paylaşılabilir içerikler haline gelmesi için yapılan düzenlemeler sonrası, içerik türüne, şekline, yapısına, amacına vs uygun olarak sınıflandırılır – kategorize edilir.

Veri tabanına aktarılan içeriklerin kullanıcıları tarafından anlamlı içerikler olarak tüketilmesi için dijital içerik yönetimleri aracıyla internet tabanlı platformlarda yayınlanma süreci

Dijital içerikler türüne ve üretici bakımından çeşitlilik oluşturur. Örneğin, DAM türünde bir içerik sitemine göre içerik üretiliyorsa bu içerik genellikle kurumsal bir içerik olarak oluşturulur. Dijital içerik yönetimi ve oluşturulması sürecinde içeriğin ortaya çıkmasını ve devamlılığını sağlayan bir döngü mevcuttur. Bu döngüyü sağlayan roller; İçerik yaratıcı, editör, yayımcı, yönetici, tüketici

İçerikler belli kriter, protokol, kategori, kurallar dahilinde sürekli yenilenmesi, düzenlemesi, yayınlaması, paylaşılması gerekebilir. Bunun yanı sıra içerik döngüsünü sağlayan beşeri yapı, sürekli bu döngünün yaşaması için aktif olmalıdır. Youtube, instagram, facebook gibi sosyal medya platformlarının neredeyse tamamı bu içerik yaşam döngüsüne bağlı sürdürülebilir ve devamlılık sağlıyorlar.

İçerik yönetimi bu aşamada proje yönetimi haline gelir. İş akışı, bir CMS veya DAM kullanılarak otomatikleştirilecektir. Bununla birlikte, dijital içeriği yönetme, takip etme ve kolaylaştırma süreçlerinin ana hatlarıyla belirtilmesi gerekir. Proje izleme için farklı CMS’ler kurulabilir.

Dijital içeriği yönetme, düzenleme, yayınlama, takip etmek için proje niteliğinde ve CMS – DAM sistemleri üzerinde aktif olmalıdır. Dijital içerik sistemleri aracıyla bu iş akış süreçleri ve planları oluşur ve tanımlanabilir.

Dijital içerikler, sürekli geliştirilme ve yenilenme ihtiyacı duyar. Sistem izleme ve İçerik yenileme, değiştirme, yönetme; içerik yönetiminin en önemli iş süreçlerindendir. CMS ve DAM içerik yönetme sistemleri bu süreçleri varsayılan olarak yapan alt yapıya sahip olmalıdır. İçerik yönetim sistemi seçerken, bu süreçleri ve içerik yönetimine dayalı izlemeler yapmayı sağlayan sistem ve sürümleri tercih edilmelidir.
Dijital içerik CMS’ler sayesinde global olarak internet ortamında veya DAM’ler sayesinde kurum içi yayına alınmaya hazır olunca içerik yayıncısı tarafında yayınlanabilir olmalı. Dijital içerik yayıncılığı içerik yönetiminin nihai aşamalarından biridir. İçeriğin yayına hazır olması sürecinde oluşturucu ve yayıncı içeriği çeşitli kriterlere göre değerlendirmelidir.
Farklı kullanıcılara göre kişileştirilmiş içerik oluşturmak ve buna uygun içerik yönetim sistemleri seçmek gerekir. Kullanıcılar içerik yapısına uygun kişisel deneyim süreçlerini fazlasıyla dikkate alırlar. Örneğin; bir giyim markasının E-Mağaza satın alma deneyimi sırasında müşteri, satın almayı kişisel özelliklerine göre yaptığını için ürün detayı ve özellik filtrelerinin çeşitliliğini dikkate almaktadır. Bu E-Mağaza kişiselleştirilmiş içeriğe ne kadar önem verdiyse, satın alma olasılığı o kadar yüksektir.
Eski içeriği arşivleme yeteneği anahtardır. Veri alanından tasarruf sağlar ve CMS ve DAM işlemeyi daha verimli hale getirir. Bazen içeriği silmek isteyebilirsiniz – çoğu zaman belirtilmeyen nedenlerden dolayı (örneğin, telif hakkı ihlali, bir videoya sosyal medyanın olumsuz tepkisi). Her dijital içerik yönetim sisteminin bu iki şeyi de yapabilmesi gerekir.

İçerik türü, veri kapasitesi, süresi gibi durumlar göz önüne alınarak içerikler arşivlenir veya kaldırılır. Bu süreç bazen içerik yönetim sistemler yapıları tarafından otomatik şekilde yapılsa da bazen manuel şekilde de yapılması söz konusudur.

İçerikler sunucu veya bulut tabanlı veri tabanlarında barındırılır ve yayınlanır. İçerik türüne, kullanıcısına, performans, yönetim sistemlerine vs kriterlerine göre veri tabanı seçimi yapılır.

Dijital İçerik Yönetim Sistemlerinin Avantajı

Dijital içerik yönetimi; Dijital Pazarlama, SEM (Arama Motoru Pazarlaması), SEO (Arama Motoru Optimizasyon), Sosyal Medya, Dijital Reklam, E-Ticaret (Elektronik Ticaret), Dijital PR ve Marka Yönetimi gibi birçok süreçte dijital içerik yönetim sistemlerini kullanırız. Dijital de varlık göstermeniz için olmazsa olmaz şey ‘içeriktir’. Bu nedenle dijital platformların temelini içerik yönetim sistemleri oluşturmaktadır. Şöyle ki, bir mobil uygulama da kullanıcısına içerik sağlar, bir ERP yazılımı da kullanıcısına içerik sağlar. Bu ve buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkündür.

İnternet ve diğer ağ sistemlerinde varlık göstermek içeriklerle sağlanmaktadır. Bundan dolayı, dijital varlık içeriklerimiz ve yönetim sistemlerimiz ne kadar iyi ise; dijitalde kapsadığımız alan ve büyüme o denli büyük olur. Örneğin, bir markanın dijital reklam performansı ve buna bağlı aktif müşteri dönüşümünün iyi olması için, dijital reklam içerikleri ve bu içeriklere bağlı alakalı reklam kurgusu içeriğin kalitesi ve içerik yapısına bağlıdır. Yani, reklam içerikleri ve etkileşimi karşılayan dijital varlık içerikleri ne kadar iyi ise, o kadar müşteri dönüşümü sağlanır.

Blog İçerikleri

Organik Sıralama ve Trafik Artıracak 12 SEO İpucu

Yazar |6 Ekim 2023|SEO, Blog, Dijital Analiz, Dijital İstatistik, Dijital Pazarlama, E-Ticaret (Online Ticaret), Google, Varsayılan|

İster küçük bir işletme sahibi olun ister bir Fortune 500 devamını oku

Neden SEO Uzmanı ile Çalışmak Gerekir?

Yazar |18 Ekim 2023|SEO, Blog, Dijital Analiz, Dijital İşletme Yönetimi, Dijital İstatistik, Dijital Pazarlama, E-Ticaret (Online Ticaret), Google, Varsayılan, Web Site|

SEO uzmanıyla çalışmanın birkaç önemli nedeni vardır: Uzmanlık ve Tecrübe: devamını oku

İşletmeler için 5 Adımda İnstagram Reels Videosu Nasıl Oluşturulur?

Yazar |2 Ekim 2022|Blog, Dijital İşletme Yönetimi, Dijital Pazarlama, İnstagram, Sosyal Medya|

İşletmeler için 5 Adımda İnstagram Reels Videosu Nasıl Oluşturulur? İşletmeler devamını oku